Informatie

De kinderen zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen en eveneens voor burgerlijke aansprakelijkheid. Alle kosten worden terugbetaald mits € 12,50 franchise. (Met uitzonderingvan: brillen, tanden, prothesen, moedwillig toegebrachte schade, enz…).
Er kan een extra annulatieverzekering aangevraagd worden.
Bij de buitenlandse vakanties is een annulatieverzekering inbegrepen in de prijs.

overlevingskamp XL